pomorskie, wielkopolskie
Karol Całus
+48 451 055 176
k.calus@projektsolartechnik.com

zachodniopomorskie, lubuskie
Tomasz Dietrich
+48 887 764 598
t.dietrich@projektsolartechnik.com

warmińsko–mazurskie, kujawsko–pomorskie
Tomasz Portacha
+48 451 054 980
t.portacha@projektsolartechnik.com

podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie
Jacek Stefaniak
+48 797 394 242
j.stefaniak@projektsolartechnik.com

łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie
Piotr Kabza
+48 887 763 828
p.kabza@projektsolartechnik.com

dolnośląskie, opolskie, śląskie
Grzegorz Klimowski
+48 607 501 354
g.klimowski@projektsolartechnik.com

pomorskie, wielkopolskie zachodniopomorskie, lubuskie warmińsko–mazurskie, kujawsko–pomorskie podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie dolnośląskie, opolskie, śląskie

pomorskie, wielkopolskie

zachodniopomorskie, lubuskie

Przedstawiciel:
Tomasz Dietrich
+48 887 764 598
t.dietrich@projektsolartechnik.com

warmińsko–mazurskie, kujawsko–pomorskie

Przedstawiciel:
Tomasz Portacha
+ 48 451 054 980
t.portacha@projektsolartechnik.com

podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie

Przedstawiciel
Jacek Stefaniak
+48 797 394 242
j.stefaniak@projektsolartechnik.com

łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie

dolnośląskie, opolskie, śląskie

Przedstawiciel:
Grzegorz Klimowski
+48 607 501 354
g.klimowski@projektsolartechnik.com