Instalacje PV dla Biznesu

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz emisyjność instalacji

Moc instalacji PV:

100 kW
Roczna produkcja instalacji fotowoltaicznej o wskazanej mocy: MWh
Wartość wyprodukowanej rocznie zielonej energii nawet do:
Zaoszczędzona roczna emisja CO2 zbilansuje przejechanie nawet do: km
Zaoszczędzona roczna emisja CO2 jest równa rocznemu pochłanianiu drzew

Rocznie oszczędzimy nawet do:

Dwutlenek węgla (CO2) kg
Tlenki siarki (Sox/SO2) kg
Tlenki azotu (NOX/NO2) kk


Przez 25 lat oszczędzimy nawet do

Dwutlenek węgla t
Tlenki siarki (Sox/SO2) kg
Tlenki azotu (NOX/NO2) kg
KIM JESTEŚMY

Projekt Solartechnik
Twój pewny partner na rynku OZE

Specjalizujemy się w wielkopowierzchniowych instalacjach fotowoltaicznych, farmach wiatrowych i rozwiązaniach PV dla biznesu.

Ofertę kierujemy do właścicieli firm zainteresowanych obniżeniem kosztów energii elektrycznej i chcących zainwestować w OZE.

Nasze doświadczenie zdobyliśmy na europejskich rynkach budując elektrownie słoneczne we Francji, Anglii, Belgii, Rumunii i Niemczech. Dzięki temu możemy efektywnie wspierać rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce. Robimy to z powodzeniem od ponad 10 lat. Połączenie sił z TDJ i Grupą FAMUR pozwala nam na kontynuowanie działalności na jeszcze większą skalę.

Nasza historia

Początek działalności
W Niemczech zostaje zarejestrowana spółka P+S.
2010
Polski rynek
Początek działalności w Polsce. Powstaje Projekt Solartechnik.
2015
System aukcyjny
Firma bierze udział w aukcji OZE. Wszystkie oferty wygrywają.
2019
Skuteczność w działaniu
100% skuteczności w aukcji OZE, dalszy rozwój działalności 200 MW z wygraną aukcją OZE do 2020 300 MW zrealizowanych projektów do 2020
2021
2008
Bautzen
Początek działalności w Polsce. Powstaje Projekt Solartechnik.
2011
Prosument
Wejście na krajowy rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych.
2017
Projekt Solartechnik Development
Powstaje spółka specjalizująca się w rozwoju projektów fotowoltaicznych.
2020
Dalszy rozwój
Połączenie sił z TDJ i Grupą FAMUR - rozpoczęcie działalności na jeszcze większą skalę.

Jakie korzyści płyną
z instalacji fotowoltaicznej dla Biznesu?

stabilne koszty energii

wzrost cen rynkowych energii elektrycznej nie ma wpływu na produkcję ze źródeł odnawialnych

dodatkowy dochód

możesz sprzedać energię elektryczną z powrotem do sieci

wizerunek firmy

zaangażowanie w zrównoważony rozwój ma coraz większe znaczenie dla klientów, pracowników, inwestorów

dotacje na energię

możliwość uzyskania dofinansowania do planowanej inwestycji

Produkty i usługi PST
w obszarze finansowym

Rozwiązanie oferowane klientom, którzy są zainteresowani zamontowaniem instalacji na własnej nieruchomości (budynek lub grunt) bez konieczności angażowania własnych środków.

Korzyści:

  • Minimalna (lub zerowa) wpłata własna.
  • Możliwość finansowania do 84 miesięcy.
  • Opłaty leasingowe zwyczajowo są niższe niż przy kredycie oraz dostosowane do bieżących przepływów pieniężnych generowanych przez klienta.

Schemat transakcji

01. Negocjacje warunków handlowych i płatności w ramach kontraktu między PST, towarzystwem leasingowym oraz klientem.
02. Zawarcie umowy leasingu lub pożyczki.
03. Montaż instalacji (i jej sprzedaż do towarzystwa leasingowego w przypadku leasingu).
04. Spłata leasingu | pożyczki przez klienta zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Rozwiązanie oferowane klientom, którzy są zainteresowani nabyciem instalacji bez konieczności ponoszenia jednorazowego wydatku inwestycyjnego z tego tytułu.

Korzyści:

  • Odroczenie terminu płatności za instalację wraz z jednoczesnym rozłożeniem spłaty na raty.
  • Poprawa struktury bilansu – zobowiązania księgowane jako handlowe, a nie dług finansowy.

Schemat transakcji

01. Negocjacje warunków handlowych i płatności w ramach kontraktu, w tym warunków zabezpieczenia płatności.
02. Zawarcie kontraktu.
03. Montaż instalacji.
04. Spłata kredytu przez klienta – ratalnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ

Korzyści płynące
z instalacji fotowoltaicznej dla Biznesu

Odrzuć ograniczenia
i rosnące rachunki
za energię.

Rosnące koszty energii to rzeczywistość każdej organizacji.
Ale co jeśli można przejąć nad nimi kontrolę?

Instalacja fotowoltaiczna skrojona na potrzeby twojego przedsiębiorstwa pozwoli ci osiągnąć przewagę na rynku. Zniwelowanie kosztów energii z bilansu firmy, umożliwi wyjście na pozycję lidera przy równoczesnym uszanowaniu naszego wspólnego klimatu i natury.

Wzrost cen energii elektrycznej nie ma wpływu na produkcję ze źródeł odnawialnych!

 Nie tylko oszczędzaj,
zarabiaj!

Wiedza nabyta przez Projekt Solartechnik podczas projektowania wielkopowierzchniowych komercyjnych  elektrowni fotowoltaicznych umożliwia projektowanie instalacji fotowoltaicznych o najwyższym stopniu opłacalności. 

Nasz zespół doradców doradzi ci jak dobrać moc instalacji PV na potrzeby twojego zakładu. Jeżeli będzie taka możliwość, doradzimy ci jak sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii aby dodatkowo zarabiać na produkowanej czystej zielonej energii elektrycznej.

 Zielona energia
to nasza wspólna przyszłość

Dzięki dokładnej analizie potrzeb klienta oferowane przez nas instalację reprezentują najwyższy światowy poziom zapewniając oszczędność kosztów działalności przy jednoczesnym  ukłonie w stronę klimatu i środowiska. 

Każda MWh wyprodukowana z OZE to oszczędność ponad 700 kg dwutlenku węgla, co jest równoważne z przejechaniem ponad 6500 km samochodem osobowym.

Twój spokój
to inwestycja
w fotowoltaikę
z Projekt Solartechnik.

Czy wiesz, że budowa instalacji fotowoltaicznej to nie tylko montaż i przyłączenie ? Proces inwestycji w fotowoltaikę to szereg formalności uzależniony od ostatecznej mocy instalacji. 

Dla małych realizacji formalności są znacząco ograniczone i wymagają jedynie zgłoszeń i skonsultowanych projektów instalacji. Większe instalacje o mocach przekraczających 50kWp wymagają szeregu dokumentów takich jak  wnioski przyłączeniowe projekty budowlane, wykonawcze.

W naszej firmie zadbaliśmy o zbudowanie kompetencji pozwalających na pełne i profesjonalne wsparcie klienta podczas całego procesu inwestycyjnego, więc nie musisz się o nic martwić.

Przygotowaniem kompletnej dokumentacji zajmie się zespół naszych inżynierów i projektantów. Dokumenty w twoim imieniu złoży opiekun projektu czuwający nad terminowym przebiegiem inwestycji. 

KALKULACJA

500 kWp to rocznie nawet do:

0 MWh
zielonej energii
0
oszczędności
0 ton
niewyemitowanego CO2

Proces doradczy przy montażu fotowoltaiki
dla klientów biznesowych

Analiza profilu zużycia energii firmy przez naszego doradcę.

Weryfikacja wskazanego miejsca, analiza wad i zalet danej lokalizacji.

Dobór instalacji skrojonej pod indywidualne potrzeby klienta.

Dobór najbardziej optymalnej dla klienta formy finansowania.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami:

Michał Ochęduszko
Dyrektor działu handlowego

Oddział w Katowicach
ul. Grabowa 1
40-172 Katowice
+48 663 707 282
m.ocheduszko@projektsolartechnik.com